Aangezien het weer niet meer zo standvastig is hebben we maar een tentenkamp opgezet.