Waterberging Spoelwijk

Afgelopen week zijn namens het Hoogheemraadschap van Rijnland de eerste werkzaamheden opgestart voor het aanleggen van de waterberging Spoelwijk.

Zodra de alles gereed is betekent dat de Bed & Breakfast gelegen is aan een flinke plas water met een diepte van circa 1,20m.