Waterberging Spoelwijk

Waterberging Spoelwijk

Afgelopen week zijn namens het Hoogheemraadschap van Rijnland de eerste werkzaamheden opgestart voor het aanleggen van de waterberging Spoelwijk.

Zodra de alles gereed is betekent dat de Bed & Breakfast gelegen is aan een flinke plas water met een diepte van circa 1,20m.